Beginnerscursus boeddhisme

Een online cursus voor beginners, datum aanvang 16 maart 2022, tijd:19.00-20.30.

 

Het Boeddhistische pad.

We worden in deze tijd bedolven onder allerlei (lelijke) afbeeldingen van de Boeddha. Vaak verkregen in de winkels, waar goedkope, meestal nutteloze artikelen verkrijgbaar zijn.

Wat is de betekenis van dit ongebreidelde aanbod. Wat wordt er op deze afbeeldingen geprojecteerd. Duiden ze op een, onbewuste, behoefte?

Bij navraag krijg ik, na enig nadenken, meestal als antwoord: “Ze stralen rust uit.”

De mensen die ons centrum in Portugal bezoeken voelen vaak, ook deze behoefte. Ze zijn in de veronderstelling dat meditatie deze rust geeft. Tot op zekere hoogte klopt dit ook. Door op de juiste wijze te mediteren brengen we onze geest tot rust. We leren om ons niet dwangmatig mee te laten sleuren door onze eindeloze stroom van gedachten. Hierdoor voelen we ons rustig.

Natuurlijk zijn er meerdere aanleidingen om te kiezen voor het boeddhistische pad. Een veel gehoorde aanleiding is de ontevredenheid van veel mensen. Ze ervaren hun leven als betekenisloos. 

Ze ervaren dat alle mooie beloftes van de consumptiemaatschappij leugens zijn. 

Ze lijden onder de op zichzelf gerichte, egocentrische levenshouding. Ze zijn op zoek naar spirituele zingeving, echt geluk en vrede.

Tijdens deze online-cursus gaan we er van uit dat iedere mens op zoek is naar geluk en vrede. 

Ook gaan we er van uit dat ieder mens over de mogelijkheid beschikt dit geluk en deze vrede te verwezenlijken. Diep in ieder mens bevindt zich de mogelijkheid tot totale helderheid van geest, tot onvoorwaardelijke compassie en werkelijke levensvreugde. De kwaliteiten die buiten onze ervaring vallen als gevolg van ons egocentrisme.

De cursus geeft ons zicht op de manier waarop de Boeddha een weg vond om zichzelf en anderen te bevrijden van dit egocentrisme. Verschillende basis onderwerpen zullen aan de orde komen. 

Met name zullen we ons richten op de “Vier Edele Waarheden”, het fundament onder de boeddhistische dharma (leer)

De cursus bestaat uit 10 online sessies van 1,5 uur, totale kosten 75,00.

De cursus is online omdat onze leermeester in Portugal woont.

Naast deze theoretische inleiding is het mogelijk om in Nederland bij Christina Kilburn te Appingedam te gaan mediteren. 

Maak met haar hier een afspraak over.

 

Overzicht lessen introductiecursus.

 Het eerste deel bestaat uit een lezing, het tweede deel is praktijk.

Het uitgangspunt van de lessen is dat wij, mensen, goed zijn. We moeten de obstakels en belemmeringen, die onze goedheid bemoeilijken of onmogelijk maken, wegnemen. Hiertoe dienen we ons van onszelf bewust te worden, want deze belemmeringen en obstakels bevinden zich niet buiten ons, maar in ons.

Hierbij gaan we niet uit van Boeddhisme als verlossing- of heil schenkende religie. Maar een door proefde methode om onszelf te leren kennen door te doen en te ervaren.

1ste avond:        

Praktisch: Wat is boeddha-natuur?

“De gouden Boeddha”                                                                

 Meditatie-instructie.

2de avond:

Het historische verhaal van de Boeddha.

Wat betekent dit voor ons?                                                               

Meditatie-instructie en verdere uitleg.   

3de avond:

De vier edele waarheden (introductie).                                                                    

Evaluatie meditatie en verdere uitleg. 

4de avond:

De vier edele waarheden,

m.n. de vierde edele waarheid:                                                         

“Het achtvoudige pad”

Evaluatie meditatie en verdere uitleg.

5de avond:

Algehele evaluatie.

Wat zijn je ervaringen.

Welke problemen kom je tegen?

6de avond:

Wat zijn de oorzaken van ons lijden?                                             

Evaluatie meditatie en verdere uitleg.

7de avond:

Hoe gaan we om met negatieve emoties?                                   

Evaluatie meditatie en verdere uitleg.

8ste avond:

Interzijn en leegte. 

Evaluatie meditatie en verdere uitleg.

9de avond:

Kort overzicht meditatie fasen.                                                      

Evaluatie meditatie en verdere uitleg.

10de avond:

Het nemen van toevlucht tot de Boeddha, 

dharma en sangha.                                                                           

Evaluatie meditatie en verdere uitleg.

 

Tot slot:

Werkelijk weten doe je niet door, rationeel te begrijpen. Weten doe je door te ervaren. 

We vragen van de deelnemers om gedurende de duur van de cursus dagelijks te mediteren. 

Misschien is deze ervaring voldoende om verder te gaan met in meditatie zijn om zo de innerlijke rust en vrede te ontwikkelen die ten grondslag liggen aan een gelukkig leven! 

Data:
De online beginnerscursus boeddhisme begint op woensdag 16 maart, tijdstip is van 19:00 – 20:30. De vervolgdata zijn:
23 maart
30 maart
6 april
13 april
20 april
27 april
Week pauze (meivakantie)
11 mei
18 mei
25 mei
Je kunt je per email opgeven bij info@abhirati.nl of bij een van de leden van Sangha Abhirati. Als je je opgegeven hebt dan krijg je een Skype link toegestuurd voor toegang. De betaling van 75 euro kan t.a.v. Stichting Abhirati NL13TRIO2044147734.
Neem gerust contact op als je hulp nodig hebt met de installatie of instellingen van Skype of als je andere vragen hebt.